Cennik - Poradnia Ketrzyn

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Title
Przejdź do treści
Nazwa usługi   
Cena brutto
Adresaci
Badanie psychologiczne kierowców
150,00 zł
Osoby dorosłe
Indywidualna konsultacja   psychologiczna (pomoc w problemach emocjonalnych, wychowawczych, pierwsze   spotkanie przed podjęciem psychoterapii)
150,00 zł
Rodzice, dzieci, nauczyciele
Indywidualna konsultacja pedagogiczna   (pomoc w problemach motywacyjnych, wychowawczych, edukacyjnych)
100,00 zł
Rodzice, dzieci
Kolejne spotkanie terapeutyczne   indywidualne
100,00 zł
  Osoby dorosłe
Terapia indywidualna dzieci do 16   roku życia
150,00 zł
  Dzieci, młodzież  
Biofeedback eeg
50,00 zł
  Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Badanie psychologiczno-pedagogiczne   przyczyn trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia,   dyskalkulia, inne trudności) z opinią dla szkoły w sprawie dostosowania   wymagań/objęcia kontrolą
300,00 zł
Dzieci, młodzież

Badanie psychologiczne (diagnoza   zdolności poznawczych, osobowości, zainteresowań zawodowych) oraz doradztwo w   wyborze kierunku kształcenia i zawodu zgodnego z predyspozycjami psychicznymi
300,00 zł
Dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Badanie psychologiczne małego dziecka   z opinią (dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności, o wczesnym wspomaganiu   rozwoju, dla lekarzy i in.)
300,00 zł
  Dzieci
Inne badania psychologiczne,   pedagogiczne (zaświadczenia, opinie)
300,00 zł
Osoby dorosłe
Terapia pedagogiczna (instrumental   enrichment-max. 4 osób w grupie)
50,00 zł
Dzieci, młodzież
Terapia  pedagogiczna   indywidualna
100,00 zł
Dzieci, młodzież
Zajęcia z robotyki ( max. 4 osób w   grupie)
40,00 zł
Dzieci, młodzież
Grupowe zajęcia edukacyjne ( max. 4   osób w grupie )
50,00 zł
Dzieci, młodzież
Grupowe zajęcia rozwijające sprawność   manualną, grafomotoryczną ( max. 4 osób w grupie )
50,00 zł
Dzieci
Terapia grupowa
50,00 zł
Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Warsztaty, szkolenia
Cena oraz czas trwania szkolenia do uzgodnienia
Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
  Sekretariat tel. 514 815 222
 Psycholog tel. 511 719 045
Wróć do spisu treści