Diagnoza dorosłych - Poradnia Ketrzyn

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Title
Przejdź do treści
Prowadzimy szeroki zakres diagnostyki psychologicznej. Obejmujemy pomocą diagnostyczną i terapeutyczną osoby dorosłe w zakresie:
  • zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem
  • zaburzeń depresyjnych i lękowych
  • zaburzeń emocjonalnych
  • zaburzeń osobowości
  • fobii społecznych
  • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
  • stresu pourazowego (PTSD)
  • terapii par, małżeńskiej
  • dysleksji dorosłych
  • nadpobudliwości psychoruchowej dorosłych (ADHD)
  • diagnoza inteligencji,
  • diagnoza osobowości,
Zajmujemy się badaniami i wystawianiem opinii psychologicznych dla osób dorosłych np. do Zespołu Orzekającego oraz terapią i poradnictwem psychologicznym.

  Sekretariat tel. 514 815 222
 Psycholog tel. 511 719 045
Wróć do spisu treści