edu-SAIK - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Saik

Przejdź do treści
   Istotną gałęzią naszej działalności jest aktywność szkoleniowo-edukacyjna. Właściwie od początku istnienia naszej poradni, czyli od roku 2011 realizujemy projekty dydaktyczne związane z upowszechnianiem wśród nauczycieli i rodziców najnowszej wiedzy związanej z coraz częstszymi wśród uczniów dysfunkcjami rozwojowymi, takimi jak dysleksja i dyskalkulia, czy różnorodnymi zaburzeniami okresu adolescencji. Prowadziliśmy je zarówno w formule krótkich, kilkugodzinnych szkoleń dla rad pedagogicznych, jak i dłuższych (dwu- trzydniowych) kursów połączonych z zajęciami warsztatowymi.
 
Nasi pracownicy to dyplomowani pedagodzy, nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem w praktyce szkolnej, psychologowie, nauczyciele akademiccy. Na użytek konkretnych tematów zatrudniamy również współpracujących z nami psychologów i wykładowców spoza poradni tak, aby zapewnić naszym klientom najwyższy poziom kompetencji i satysfakcji.
 
Staramy się  być zawsze na bieżąco i wiedzieć, co w trawie piszczy, dlatego nie korzystamy z gotowych programów czy prezentacji szkoleniowych, ale każdorazowo aktualizujemy program szkolenia o najnowszy stan wiedzy na dany temat i profilujemy go, dostosowując do potrzeb i oczekiwań konkretnego klienta.
 
Naszą domeną jest tematyka psychologiczno-pedagogiczna, dlatego swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do szkół i placówek dydaktyczno-wychowawczych. W swoim programie mamy również tematy adresowane do innych grup pracowniczych, związane z tak powszechnymi dziś zjawiskami, jak mobbing, wypalenie zawodowe czy zasady efektywnej organizacji pracy w zespole.


  
  Nasza poradnia dysponuje samodzielną bazą lokalową, umożliwiającą organizację szkolenia dla grupy kilkunastoosobowej, ale oczywiście jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie również  w miejscu wskazanym przez Państwa. Posiadamy pełną infrastrukturę w postaci komputerów i małej poligrafii, umożliwiającą przygotowanie Państwu materiałów w postaci plików cyfrowych lub skryptów szkoleniowych w wersji papierowej.
 
  Naszym celem jest pełna satysfakcja klientów, dlatego każde szkolenie kończymy ankietą ewaluacyjną, której wyniki wnikliwie analizujemy po to, aby każde kolejne szkolenie było jeszcze lepsze i w pełni efektywne. Szanując czas własny i Państwa, dążymy do maksymalnej kondensacji treści po to, by sprzedawać Państwu przede wszystkim wiedzę, a nie czas spędzony w naszym - mamy   nadzieję - miłym towarzystwie. Tempo prezentacji materiału szkoleniowego ograniczone jest zatem wyłącznie możliwościami percepcyjnymi uczestników szkolenia. Postępujemy bowiem zgodnie z zasadą: Przekazujemy wiedzę szczodrze i cenimy ją adekwatnie do jej wartości.Wróć do spisu treści