Psychoterapia grupowa - Poradnia Ketrzyn

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Title
Przejdź do treści
Prowadzimy terapię grupową dla dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi oraz dla osób dorosłych.

Psychoterapia grupowa jest szczególną formą terapii, w której oprócz wiedzy i doświadczenia psychoterapeuty, w celu wprowadzenia zmiany wykorzystywane są procesy i zjawiska zachodzące w grupie. Uczestnicy terapii grupowej opowiadają o swoich problemach i o ważnych dla siebie aspektach życia. To pozwala przekonać się, że inni też mają podobne problemy i zaobserwować jak sobie z nimi radzą. Grupa daje poczucie bezpieczeństwa, w którym można badać swoje prawdziwe uczucia. Jednocześnie środowisko grupy staje się dla uczestników terapii miejscem nawiązywania kontaktów między sobą, dzięki czemu mogą rozpoznać własne schematy komunikowania się oraz dowiedzieć się jak są odbierani przez innych.

Zajęcia  polecamy dla dzieci, które mają zdiagnozowane  zaburzenia w zachowaniach typu nadpobudliwość ruchowa, agresja, zahamowania, niska samoocena, nieśmiałość, strach przed relacjami z rówieśnikami. Zajęcia wskazane są również dla dzieci i młodzieży z niską motywacją do nauki, nieposłuszne, czy mające niepokojące relacje z rówieśnikami. Grupy terapeutyczne tworzone są w oparciu o wcześniejszą diagnozę. Nie każde dziecko sprawiające trudności wychowawcze może uczestniczyć w zajęciach, czasami jest to wołanie o pomoc, skierowane w kierunku dorosłych. Rozwiązanie problemu dziecka stanowi najlepszą drogę wyjścia z trudności.
Psychoterapia grupowa jest szczególną formą terapii, w której oprócz wiedzy i doświadczenia psychoterapeuty, w celu wprowadzenia zmiany wykorzystywane są procesy i zjawiska zachodzące w grupie. Uczestnicy terapii grupowej opowiadają o swoich problemach i o ważnych dla siebie aspektach życia. To pozwala przekonać się, że inni też mają podobne problemy i zaobserwować jak sobie z nimi radzą. Grupa daje poczucie bezpieczeństwa, w którym można badać swoje prawdziwe uczucia. Jednocześnie środowisko grupy staje się dla uczestników terapii miejscem nawiązywania kontaktów między sobą, dzięki czemu mogą rozpoznać własne schematy komunikowania się oraz dowiedzieć się jak są odbierani przez innych.
  Sekretariat tel. 514 815 222
 Psycholog tel. 511 719 045
Wróć do spisu treści