DIAGNOZA DOROSŁYCH - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Saik

Rezerwuj online
Rezerwuj online
Przejdź do treści
DIAGNOZA DOROSŁYCH
Prowadzimy szeroki zakres diagnostyki psychologicznej. Obejmujemy pomocą diagnostyczną i terapeutyczną osoby dorosłe w zakresie:
 • zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem
 • zaburzeń depresyjnych i lękowych
 • zaburzeń emocjonalnych
 • zaburzeń osobowości
 • fobii społecznych
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • stresu pourazowego (PTSD)
 • terapii par, małżeńskiej
 • dysleksji dorosłych
 • nadpobudliwości psychoruchowej dorosłych (ADHD)
 • diagnoza inteligencji,
 • diagnoza osobowości,
Zajmujemy się badaniami i wystawianiem opinii psychologicznych dla osób dorosłych np. do Zespołu Orzekającego oraz terapią i poradnictwem psychologicznym.
Wróć do spisu treści