DIAGNOZA DZIECI - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Saik

Rezerwuj online
Rezerwuj online
Przejdź do treści
DIAGNOZA DZIECI
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna posiada pełne uprawnienia do badań psychologiczno-pedagogicznych, a wydawane opinie, jako dokumenty prawne – są respektowane przez wszystkie szkoły oraz Komisje Egzaminacyjne podczas egzaminów zewnętrznych - (sprawdzianów po szkole podstawowej i na maturze) oraz podczas oceniania wewnątrzszkolnego. Nadzór Pedagogiczny nad Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  w Kętrzynie sprawuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Badania, które wykonujemy w Poradni:
  • diagnoza dysleksji rozwojowej (dysgrafii, dysortografii),
  • diagnoza specyficznych trudności matematycznych (dyskalkulia),
  • diagnoza gotowości i dojrzałości szkolnej,
  • diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych,
  • badania psychologiczne w związku z nadpobudliwością i zaburzeniami zachowania,
  • diagnoza inteligencji,
  • diagnoza osobowości,

Diagnoza składa się z 2 lub 3 spotkań – zależnie od wieku i tempa pracy dziecka. Pierwsze spotkanie przeznaczone jest na zebranie potrzebnych informacji od Rodziców oraz rozpoczęcie badania dziecka. Kolejne spotkania to kolejne etapy badania - trwają po ok. 60-90 min. Na ostatnim wydajemy opinię psychologiczno-pedagogiczną, omawiamy wyniki, podpowiadamy jakie są możliwości treningów/terapii. Zawsze odpowiadamy na wszystkie pytania i wątpliwości.
Wróć do spisu treści