EDU-SAIK - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Saik

Rezerwuj online
Rezerwuj online
Przejdź do treści
 Istotną gałęzią naszej działalności jest aktywność  szkoleniowo-edukacyjna. Właściwie od początku istnienia naszej poradni,  czyli od roku 2011 realizujemy projekty dydaktyczne związane z  upowszechnianiem wśród nauczycieli i rodziców najnowszej wiedzy  związanej z coraz częstszymi wśród uczniów dysfunkcjami rozwojowymi,  takimi jak dysleksja i dyskalkulia, czy różnorodnymi zaburzeniami okresu  adolescencji. Prowadziliśmy je zarówno w formule krótkich,  kilkugodzinnych szkoleń dla rad pedagogicznych, jak i dłuższych (dwu-  trzydniowych) kursów połączonych z zajęciami warsztatowymi.

Nasi  pracownicy to dyplomowani pedagodzy, nauczyciele z wieloletnim  doświadczeniem w praktyce szkolnej, psychologowie, nauczyciele  akademiccy. Na użytek konkretnych tematów zatrudniamy również  współpracujących z nami psychologów i wykładowców spoza poradni tak, aby  zapewnić naszym klientom najwyższy poziom kompetencji i satysfakcji.

Staramy  się  być zawsze na bieżąco i wiedzieć, co w trawie piszczy, dlatego nie  korzystamy z gotowych programów czy prezentacji szkoleniowych, ale  każdorazowo aktualizujemy program szkolenia o najnowszy stan wiedzy na  dany temat i profilujemy go, dostosowując do potrzeb i oczekiwań  konkretnego klienta.

Naszą  domeną jest tematyka psychologiczno-pedagogiczna, dlatego swoją ofertę  kierujemy przede wszystkim do szkół i placówek  dydaktyczno-wychowawczych. W swoim programie mamy również tematy  adresowane do innych grup pracowniczych, związane z tak powszechnymi  dziś zjawiskami, jak mobbing, wypalenie zawodowe czy zasady efektywnej  organizacji pracy w zespole.
Nasza poradnia dysponuje  samodzielną bazą lokalową, umożliwiającą organizację szkolenia dla grupy  kilkunastoosobowej, ale oczywiście jesteśmy w stanie zorganizować  szkolenie również  w miejscu wskazanym przez Państwa. Posiadamy pełną  infrastrukturę w postaci komputerów i małej poligrafii, umożliwiającą  przygotowanie Państwu materiałów w postaci plików cyfrowych lub skryptów  szkoleniowych w wersji papierowej.Naszym celem jest pełna  satysfakcja klientów, dlatego każde szkolenie kończymy ankietą  ewaluacyjną, której wyniki wnikliwie analizujemy po to, aby każde  kolejne szkolenie było jeszcze lepsze i w pełni efektywne. Szanując czas  własny i Państwa, dążymy do maksymalnej kondensacji treści po to, by  sprzedawać Państwu przede wszystkim wiedzę, a nie czas spędzony w naszym  - mamy   nadzieję - miłym towarzystwie. Tempo prezentacji materiału  szkoleniowego ograniczone jest zatem wyłącznie możliwościami  percepcyjnymi uczestników szkolenia. Postępujemy bowiem zgodnie z  zasadą: Przekazujemy wiedzę szczodrze i cenimy ją adekwatnie do jej  wartości.
Wróć do spisu treści