EEG BIOFEEDBACK - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Saik

Rezerwuj online
Rezerwuj online
Przejdź do treści
EEG BIOFEEDBACK
EEG Biofeedback powszechnie nazywany jest „terapią XXI wieku”. Metoda ta umożliwia trening poprawiający efektywność pracy mózgu ucznia i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pomaga odpowiednio się relaksować i radzić sobie w trudnych sytuacjach.

EEG Biofeedback jest skuteczną metodą terapii stosowaną przy:
  • zespole nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD)
  • zaburzeniach rozwoju psychomotorycznego wieku dziecięcego
  • zaburzeniach uczenia się: specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu, w tym dysleksji, problemach w zdobywaniu umiejętności matematycznych, w tym dyskalkulii
  • impulsywności i agresji oraz zaburzeniach zachowania
  • zaburzeniach rozwoju mowy w trakcie zajęć logopedycznych
  • autyzmie i syndromie Aspergera
  • terapii uzależnień

Do treningu wykorzystywana jest komputerowa technika, za pomocą której dokonuje się jakościowej i ilościowej oceny zapisu fal mózgowych (EEG) z różnych obszarów mózgu. Komputer wyposażony jest w specjalną przystawkę do sprzężenia zwrotnego. Informacje uzyskane w ten sposób pozwalają kontrolować i poprawiać obserwowane parametry, a tym samym czynność fizjologiczną. Dzięki systematycznemu treningowi dziecko uczy się pozytywnie zmieniać wzorzec generowanych fal mózgowych. Wyraźne i zauważalne zmiany w funkcjonowaniu ucznia (poprawa koncentracji, zdolności poznawczych, uspokojenie, wyciszenie emocji) pedagodzy obserwują już po 20 systematycznych treningach w ciągu jednego roku szkolnego (nie rzadziej niż raz w tygodniu). Trening/terapia metodą EEG Biofeedback jest nieinwazyjna i nie ma żadnych skutków ubocznych.
Wróć do spisu treści