PSYCHOTESTY DLA KIEROWCÓW - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Saik

Rezerwuj online
Rezerwuj online
Przejdź do treści
PSYCHOTESTY DLA KIEROWCÓW
Jak wyglądają psychotesty dla kierowców?

W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost znaczenia i ingerencji orzecznictwa psychologicznego oraz lekarskiego w różnych dziedzinach naszego życia. Psychotesty do pracy prowadzimy z wykorzystaniem obowiązującej w Polsce metodologii badań psychologicznych, szybko i bezstresowo. Ponadto posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia psychotestów na kierowce i wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii. Oferujemy pełny zakres profilaktycznych badań psychologicznych w ramach medycyny pracy oraz badań kwalifikacyjnych.

Poradnia świadczy usługi w zakresie badań:
 • kierowców oraz kandydatów na kierowców w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy,
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz kierowców pojazdów służbowych(przedstawiciel handlowy, przedstawiciel medyczny),
 • kierowców skierowanych przez policję na badania w wyniku:
 • przekroczenia 24 punktów karnych,
 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego,
 • spowodowania wypadku drogowego
 • instruktorów, egzaminatorów oraz kandydatów na instruktorów, egzaminatorów nauki jazdy,
 • kierowców TAXI, tramwajów, pojazdów sportowych,
 • strażaków OSP, osób przewożących materiały niebezpieczne,
 • osób skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego została stwierdzona konieczność wykonania badania psychologicznego.
 • operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego: ciężkiego oraz zmechanizowanego (operatorów wózków widłowych, koparek, koparko-ładowarek, dźwigów, suwnic),
 • osób wykonujących pracę na wysokościach, oraz innych zawodów wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Psychotesty kierowców zawodowych oraz amatorów (osoby kierujące pojazdami w celach służbowych):
 • kierowców zarówno prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi),
 • jak i zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • instruktorów nauki jazdy
 • egzaminatorów nauki jazdy
 • osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujących tramwajem
 • kandydatów na kierowców oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów
 • kierowców wykonujących transport drogowy (przewozy pojazdem powyżej 3,5 tony oraz przewożących pasażerów)
 • przedsiębiorców wykonujących osobiście transport (samozatrudnienie)

Psychotesty kierowców skierowanych na badania na wniosek lekarza lub Komendy Policji:
 • kierowców skierowanych na badania przez Policję w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych
 • osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
 • sprawców wypadków, w których pojawili się zabici lub ranni
 • kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego

Psychotesty operatorów i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej (kieruje lekarz):
 • operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych
 • osób pracujących na wysokości.

Na czym polegają psychotesty?

Aby szybko i sprawnie przejść psychotesty dla kierowców należy przyjść wypoczętym i wyspanym, a w dniu poprzedzającym psychotesty na prawo jazdy należy nie spożywać alkoholu ani innego środka psychoaktywnego.
Ponadto na psychotesty dla kierowców należy zabrać ze sobą:

 • Dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport).
 • Aktualne okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy.
 • Skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez Policję, pracodawcę lub lekarza, jeśli zostało wystawione.

Badanie trwa ok. 1-1,5 godziny i zakończone jest szczegółowym omówieniem uzyskanych wyników oraz wydaniem odpowiedniego orzeczenia.

Pracownia wyposażona jest w aktualny zestaw testów psychologicznych oraz nowoczesny sprzęt pomiarowo-kontrolny, który umożliwia prowadzenie badań oraz przeprowadzenie psychotestów do pracy (psychotesty kat B przykłady):

Profesjonalna i nowoczesna ciemnia kabinowa, gdzie wykonujemy badania widzenia zmierzchowego oraz reakcji na olśnienie.
Jej głowne zastosowanie w diagnozie widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie. Wyposażenie pracowni w ciemnię kabinową umożliwia przeprowadzanie psychotestów na kierowcę bez konieczności adaptacji osobnego pomieszczenia. Aparat tego typu może znajdować się w jednym pomieszczeniu wraz z pozostałymi. Ciemnia kabinowa standardowo wyposażona w zestaw aparatów pomiarowych, tj. pierścień Landolta i noktometr, w opcji także aparat widzenia kontrastu. Kabina zawiera wentylator wyciągowy, w opcji możliwość zastosowania podglądu przez system wideo. Cechy:

Wirometr, którym badamy umiejętności spostrzegania ruchu, oceny prędkości obiektów.
Służy do oceny podejmowania decyzji i radzenia sobie w sytuacji trudnej i niejednoznacznej. Wykorzystywany w psychologi transportu do badań:
 • Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu.
 • Stałe warunki badania, a także odporność na manipulację ze strony badanych, poprzez zastosowanie przegrody oddzielającej badanego od aparatury pomiarowej.
 • Oddzielne oświetlenie pierścienia.
Cechy aparatu:
 • natychmiastowa gotowość po włączeniu,
 • długość cyklu: 40 sekund
 • łatwość obsługi, ergonomiczny pulpit sterujący
Zakres badania prędkości: 200, 400 i 600 obr./min. Prezentacja wyników:
 • w formie procentowych różnic prędkości
 • z automatycznym obliczeniem średniej i liczby błędów

Stereometr służy do pomiaru widzenia przestrzennego, oceny odległości.
Stosowany do badań w zakresie oceny widzenia stereoskopowego (psychotesty na prawo jazdy). Stosowany do badań kierowców, operatorów wózków jezdniowych, pracowników wysokościowych, operatorów dźwigów, suwnic, pracowników obsługujących urządzenia w ruchu, instruktorów i egzaminatorów. Cechy: zabudowana konstrukcja. Ustawianie prętów następuje przy pomocy przycisków. Odczyt wyników przez układ elektroniczny z prezentacją na wyświetlaczu LCD. Wybrane cechy:
 • grubość prętów 10mm.
 • prezentacja prawidłowego ustawienia
 • dwie główne pozycje wyjściowe badania (bliż/dal)
 • dwie dodatkowe pozycje wyjściowe badania
 • łatwość obsługi

Nowoczesny miernik czasu reakcji - aparat przeznaczony do pomiaru szybkości, adekwatności i równomierności reakcji na bodźce świetlne i dźwiękowe.  Stosowany w takich dziedzinach jak:
 • badania kierowców / psychotesty dla kierowców (psychologia transportu)
 • badaniach innych grup zawodowych (psychologia pracy)
 • badania naukowe
Prezentacja wyników:
 • z dokładnością do 2 miejsc po przecinku i automatycznym wyliczeniem:
 • średniej,
 • czasu minimalnego i maksymalnego
 • rozpiętości,
 • liczby i rodzaju błędnych reakcji : brak reakcji, reakcja na niewłaściwy bodziec, reakcja niewłaściwym przyciskiem, reakcja przedwczesna.

Aparat do oceny koordynacji wzrokowo-ruchowej z liniowym układem bodźców (aparat piórkowskiego). Wyposażony w nowoczesną elektronikę pomiarową, czytelny wyświetlacz LCD i ergonomiczny moduł sterujący. Zalety: Trwałe, niezniszczalne przyciski i wytrzymała na przeciążenia obudowa aparatu. Badane cechy:
 • szybkości reakcji psychomotorycznej w tempie narzuconym;
 • koordynacja wzrokowo - ruchowa;
 • zdolność koncentracji uwagi;
Aparat umożliwia przeprowadzenie psychotestów na kierowce w:
 • tempo narzucone : 60, 75, 93, 107, 125, 150 bodz/min.
 • tempo dowolne: 30, 60, 90, 120 sek, lub 30, 50, 70 i 90 bodz.
Automatycznie oblicza:
 • ilość zaprezentowanych bodźców,
 • ilość prawidłowych reakcji
 • ilość pominięć
 • ilość reakcji błędnych
 • czas potrzebny na wykonanie badania
 • procentową ilość prawidłowych reakcji
Umożliwia przerwanie badania w dowolnym momencie, bez utraty wyników.

Tablice służące do badania (psychotesty dla kierowców) oceny koordynacji, podzielności i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej.
Tablica ćwiczebna + 2 tablice przeznaczone do badania

Aparat krzyżowy do badania koordynacji wzrokowo – ruchowej
Przeznaczony do psychpotestów kierowców, instruktorów, egzaminatorów, pracowników na stanowiskach wymagających określonej sprawności psychofizycznej. Wyposażony w nowoczesną elektronikę pomiarową, czytelny wyświetlacz LCD i ergonomiczny moduł sterujący. Zalety: Trwałe, niezniszczalne przyciski i wytrzymała na przeciążenia obudowa aparatu. Badane cechy:
 • szybkości reakcji psychomotorycznej,
 • koncentracja uwagi,
 • dokładności spostrzegania,
 • szybkość podejmowania decyzji
 • odporność na zmęczenie
 • stosowany także w diagnostyce klinicznej
Aparat umożliwia przeprowadzenie badania:
 • tempo narzucone : 30, 50, 70, 90 bodz/min.
 • tempo dowolne: 30, 60, 120 sek, lub 49, 73,98 bodz.
Automatycznie oblicza:
 • czas trwania badania
 • ilość zaprezentowanych bodźców,
 • ilość trafnych (poprawnych) reakcji
 • ilość błędnych reakcji
 • brak reakcji (ilość bodźców pominiętych)
Wróć do spisu treści