Cennik

Konsultacje

Konsultacja psychologiczna

dorośli, dzieci - 100 zł/50 min
z wydaniem informacji/opinii - 150-200 zł/50 min

Konsultacja psychoterapeutyczna

dorośli, dzieci - 150 zł/50 min
z wydaniem informacji/opinii - 200-250 zł/50 minut

Psychoterapia służb mundurowych

Terapia indywidualna

dorośli - 150 zł/50 min

Terapia grupowa

dorośli - 120 zł/os/50 min

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Diagnoza trudności w nauce

dysleksja, dysortografia, dysgrafia - 450 zł
dyskalkulia - 450 zł
dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia - 600 zł

Diagnoza inteligencji - Stanford Binet 5

dorośli, dzieci, młodzież- 500 zł

Diagnoza zaburzeń pamięci

dorośli - 200 zł

Badania psychotechniczne

Badanie psychologiczne kierowcy

Nabycie uprawnień kat. C, C+E, D, D+E, T - 150 zł
Przedłużenie uprawnień kat. C, C+E, D, D+E - 150 zł
Utrata uprawnień (alkohol, punkty karne, wypadek) kat. A, B, B+E, C, C+E. D, D+E - 150 zł
Praca na stanowisku kierowcy służbowego kat. B - 100 zł

Badanie psychotechniczne

wózki widłowe, praca na wysokościach - 150 zł

Terapia pedagogiczna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Indywidualne - 100 zł/50 min
Grupowe - (3-5 osób) - 80 zł/50 min/os

Terapia ręki

Zajęcia indywidualne - 100 zł/50 min

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia indywidualne - 120 zł/45 minut

EEG Biofeedback

Trening indywidulany - 100 zł/50 min