Terapia online

Naszych pacjentów przyjmujemy zarówno stacjonarnie – w gabinecie, jak i zdalnie – z wykorzystaniem takich narzędzi, jak Teams oraz haloDoctor. Konsultacje online prowadzone są przez wykwalifikowanych psychologów, psychoterapeutów z wieloletnim doświadczeniem. Terapia odbywa się indywidualnie lub w kameralnych grupach, dobieranych z uwzględnieniem osobistych preferencji uczestników. 

Czy terapia on-line jest skuteczna?

W roku 2012 zespół neurologów z Uniwersytetu w Cambridge we współpracy z National Institute for Health Research przeprowadził badania na próbie blisko 40 tysięcy pacjentów z szerokim spektrum problemów natury psychicznej. Okazało się, że terapie prowadzone w trybie on-line nie ustepowały skutecznością zajęciom stacjonarnym, a w niektórych przypadkach dawały nawet lepsze rezultaty.